lama mani ek charm carved bone silver 1

lama mani ek charm carved bone silver 925-1